ศิลปะดิจิทัล สื่อศิลปะยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

ศิลปะดิจิทัล

ศิลปะดิจิทัล สื่อศิลปะยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

ศิลปะดิจิทัล สื่อศิลปะยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้ระบบอานาล็อกที่ถูกใช้กันมาจนถึงปัจจุบันถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น เพลง หนังสือหรือตำรา นอกจากนี้ในโลกของ ศิลปะดิจิทัล ก็ถูกนำมาใช้ด้วยเช่นกัน ความหมายพื้นฐานของ ศิลปะดิจิทัล คือศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยสื่อดิจิทัล อย่างเช่นภาพกราฟิก ภาพประกอบ ภาพยนตร์ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยรากฐานจากดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ทำศิลปะดิจิทัลทั่วไปอีกด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ ศิลปะดิจิทัล กันให้มากขึ้น จะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเลย

ศิลปะดิจิทัลคืออะไร

ศิลปะดิจิทัลคืออะไร

ในปัจจุบัน เราเคยได้ยินคำว่า “ดิจิทัล” กันอย่างแพร่หลายทั่วไปที่สร้างความเข้าใจให้กับระบบที่แตกต่างจากอดีต โดยใช้ตัวเลขเป็นตัวสื่อสารข้อมูลที่มนุษย์ได้พัฒนาสู่การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ส่วนคำว่า “อาร์ต” หรือ “ศิลปะ” คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ที่ใช้สื่อในการแสดงออกได้หลากหลายเทคนิค อย่างไรก็ตาม สามารถกล่าวได้ว่าดิจิทัลอาร์ต คือ สื่อศิลปะที่มีปฏิสัมพันธ์ เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง โยกย้ายถ่ายเทถึงกันได้ และ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายประเภทของศิลปะดิจิทัล

สื่อศิลปะที่มีปฏิสัมพันธ์

การมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นได้จากผู้ดูผลงานศิลปะ กับตัวงานศิลปะ ที่ผู้สร้างผลงานต้องการจะสื่อสารให้กับผู้ดู เช่น ผลงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมสามารถทำให้เกิดอารมณ์สุนทรียะ ความรู้สึกกับผู้ดูตามที่ศิลปินต้องการสื่อสาร เกิดความสะเทือนใจ สะกิดใจ หรือเกิดคำถามต่อผู้ดูได้ เพราะตัวผลงานที่มีความแตกต่างกัน อาจจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการสร้างสรรค์สื่อศิลปะแบบประเพณีนั้นไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้ระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูงานกับตัวผลงาน

แต่สำหรับดิจิทัลอาร์ต ปฏิสัมพันธ์มีความหมายเป็นอย่างมากในการสื่อความหมาย มันสามารถสื่อสารโดยตรงไปยังผู้ชมได้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสารทางศิลปะ อย่างตลอดเวลาในขณะที่คลิกเมาส์ สัมผัสอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย

ผลงานส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์นั้น จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของผลงานศิลปะดิจิทัล อย่างเช่นการ์ตูนอานิเมะ3มิติ การสร้างแบบจำลอง3มิติ ภาพกราฟฟิกหรือรูปภาพที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นศิลปะแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

ก่อนที่จะสื่อดิจิทัลนั้น ภาพประกอบ การออกแบบต่าง ๆ จะใช้วิธีการเขียนด้วยมือ ส่วนภาพเคลื่อนไหว3มิตินั้นจะใช้วิธีการสร้างแบบ ”Clay animation” และ “Stop motion” นอกจากนี้อนิเมชันซึ่งได้รับการผลิตโดยกล้องและภาพเซลลูรอยด์นั้นยังเป็นศิลปะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ภาพประกอบดิจิทัล

ภาพประกอดิจิทัลที่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการ์ตูนอนิเมของญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นศิลปะดิจิทัลอย่างหนึ่งเช่นกัน ภาพประกอบดิจิทัลที่ได้รับวัฒนธรรมย่อยมาจากญี่ปุ่นนั้น จะเรียกสั้นๆว่า “ ภาพดิจิทัล “ ในปัจจุบันถึงแม้นักเขียนการ์ตูนจะใช้มือและกระดาษในการวาดเป็นส่วนมาก แต่ก็มีนักวาดการ์ตูนไม่น้อยที่เลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในการวาดภาพ

รูปถ่าย

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ปรากฎอย่างเห็นได้ชัดในการถ่ายภาพอย่างเช่น กล้องดิจิทัล เลนส์ดิจิทัล จากภาพถ่ายที่พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม เปลี่ยนเป็นถูกบันทึกข้อมูลลงในการ์ดหน่วยความจำ นอกจากนี้ยังเกิดดิจิทัลซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขภาพถ่ายในเวลาต่อมา

การพัฒนาของศิลปะดิจิทัล

สิ่งที่ถูกนำมาเสนอเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น ยังมีศิลปะดิจิทัลอีกมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยี ได้ถือกำเนิดศิลปินผู้บุกเบิกศิลปะดิจิทัลไปทั่วโลก ในด้านการแสดงศิลปะดิจิทัลก็ขยายมากขึ้นและพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกด้วย

การสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล

ดิจิทัลมีเดียนี้เป็นการสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลักการของศิลปะ การออกแบบ และการรับรู้ทางสายตา โดยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบศิลปะ การสร้างความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน สมดุล การซ้ำและจังหวะ การเน้น และการสร้างจุดสนใจ มุมมองทัศนียภาพ และหลักการทางทฤษฎีพื้นและภาพ ทฤษฎีการรับรู้

การผลิตสื่อดิจิทัลและขั้นตอนการสร้างสรรค์นั้น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่นำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ ภาพ เสียง วิดีโอ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ดึงศักยภาพของตนเองในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่ใช้นั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้เหมือนกัน จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการนำเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้เพื่อสร้างผลงานที่แตกต่าง

โปรแกรมในการสร้างสรรค์งานดิจิทัลอาร์ตมีให้เลือกที่หลากหลายมาก ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่อาจจะพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน และเงินทุนในด้านราคาของโปรแกรม สามารถแบ่งแยกประเภทได้ดังนี้

  • Media Topic Application Programs
  • Digital Image Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
  • Digital Audio Adobe Audition, Apple Garage Band
  • Digital Video Adobe Premier Pro, Apple Final Cut Pro, After Effect

การสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ได้ใช้ดินสอ หรือพู่กันในการวาดภาพ ผู้ใช้อาจจะเขียนเส้นโค้ง หรือวงกลมไม่สวย และไม่ต้องกังวลเพราะเครื่องมือในโปรแกรมสามารถช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็ว แก้ไขได้ไม่จำกัด แต่ดิจิทัลอาร์ตก็ไม่สามารถที่จะแยกเรื่องของพื้นฐานทางศิลปะ ความรู้เรื่องของสุนทรียภาพ รวมถึงหลักการออกแบบด้วย เพราะมีความสำคัญทั้งสองด้าน ความเข้าใจทางด้านหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างดี และทักษะทางศิลปะจะช่วยให้การทำงาน สร้างสรรค์ดิจิทัลอาร์ตเป็นไปได้ด้วยดี ความเข้าใจเรื่องแนวคิดของเครื่องมือและการรับรู้ของมนุษย์จะช่วยให้การสร้างสรรค์สามารถมีผลกระทบต่อผู้รับได้ดีขึ้นอีกด้วย

อ่านบทความ้พิ่มเติม

สล็อตออนไลน์ จุดเริ่มต้นของตู้เกมสล็อต เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 มีการออกแบบและสร้างขึ้นโดย ชาร์ล เฟรย์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยใช้หลักด้านกลศาสตร์ในการสร้างขึ้น เพื่อให้ออกผลแบบสุ่ม

ตู้เกมสล็อต
ตู้เกมสล็อต

อยากรวยสล็อตออนไลน์ ต้องทำตามสูตรนี้เท่านั้น

อยากรวยสล็อตออนไลน์
สูตรสล็อตออนไลน์

Related Post